Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce: Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s., IČ: 27040241, se sídlem: Benecko 190, 512 37 Benecko, e-mail: moje@benecko.info (dále jen „Správce“)

kontaktní údaje na Správce (jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):

e-mail: moje@benecko.info

 

 1. Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň přijímáme a průběžně monitorujeme naše technická a organizační opatření tak, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL https://eur-lex.europa.eu.

 

 1. Tímto udělujete souhlas výše uvedenému Správci, aby zpracovával tyto osobní údaje:
 • jméno (jména) a příjmení,
 • město,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • pohlaví,
 • věk

Dovolujeme si Vás informovat, že

že souhlas je zcela dobrovolný a je pouze na Vás, zda jej udělíte.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to bez jakéhokoliv zdůvodnění, například v listinné podobě poštou či elektronicky e-mailovou zprávou.

Účely, pro které budou shora uvedené osobní údaje na základě Vašeho souhlasu zpracovávány, stejně jako i další podrobnosti, jsou blíže rozvedeny dále.

Za účelem zasílání reklamních sdělení formou elektronického newsletteru, zasílání aktuálních informací o dění na Benecku formou elektronického newsletteru, nabízení služeb Správce (tj. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s.) a všech členů Sdružení, budou zpracovávány následující osobní údaje:

veškeré osobní údaje uvedené v odst. 2.

Za tímto účelem budou dané osobní údaje zpracovávány po dobu tří (3) let ode dne poskytnutí tohoto souhlasu.

S výše uvedeným zveřejněním údajů tímto zároveň výslovně souhlasíte.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, se sídlem č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika
 • wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, se sídlem Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika
 • Členové Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s.
 • Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

 

4. Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

a.     právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:

 • za jakými účely,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

b.     právo na opravu, resp. doplnění,

c.     právo na výmaz,

d.     právo na omezení zpracování,

e.     právo na přenositelnost údajů,

f.      právo vznést námitku,

g.     právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

h.     právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL https://www.uoou.cz.

Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL https://www.uoou.cz.

Vyhledávání

Červenec 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Srpen 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Dospělí
0 Děti
Domácí zvířata
Velikost
Cena
Vybavení
Zařízení
Vyhledávání

Červenec 2024

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Osoby

POPTÁVKA

V termínu:
Počet hostů:

 

Odeslat poptávku