Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administrator: Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s. (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i okolicy, z.s.), REGON (IČ): 27040241, z siedzibą: Benecko 190, 512 37 Benecko, e-mail moje@benecko.info, (dalej „Administrator“)

dane kontaktowe Administratora (jego zastępcy) do korespondencji dotyczącej wszystkich spraw związanych z wykorzystaniem danych osobowych oraz korzystania z praw podmiotu danych (np. prawa do wnoszenia poprawek):

e-mail: moje@benecko.info

 

1. Wykorzystując dane osobowe stosujemy wyłącznie odpowiednio wybrane sposoby postępowania a także odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych osobowych, albowiem ochrona danych osobowych jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Jednocześnie przyjmujemy i cały czas monitorujemy nasze środki techniczne i organizacyjne, mające na celu przetwarzanie danych osobowych w sposób wiarygodny i przejrzysty, zgodnie z aplikowanymi przepisami prawa, a zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016, w obowiązującym brzmieniu. Cytowane rozporządzenie dostępne jest np. na portalu internetowym EUR-Lex (umożliwiającego dostęp do prawa Unii Europejskiej) na URL https://eur-lex.europa.eu.

 

2. Niniejszym udzielamy zgodę powyższemu Administratorowi na przetwarzanie następujących danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. miasto,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. płeć,
 6. wiek

Informujemy ponadto, iż zgoda jest całkowicie dobrowolna a jej udzielenie zależy wyłącznie od Pana/Pani.

Zgodę można kiedykolwiek wycofać, bez podania powodów, na przykład w formie listownej pocztą czy elektronicznej e-mailem.

Celem, dla którego powyższe dane osobowe będą zgodnie z Państwa zgodą przetwarzane, podobnie jak inne szczegóły, zostaną omówione niżej.

 

W celu zasyłania informacji reklamowych formą newslettera elektronicznego, zasyłania aktualnych informacji o sytuacji na Benecku formą newslettera elektronicznego, oferowania usług Administratora (tj. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w okolicy, z.s.) oraz wszystkich członków Stowarzyszenia, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

wszelkie dane osobowe podane w ust. 2.

W tym celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech (3) lat od dnia udzielenia niniejszej zgody.

Z powyższym opublikowaniem danych równocześnie wyrażam zgodę.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez Administratora, dane osobowe mogą przetwarzać na rzecz Administratora także następujące podmioty:

a. Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, z siedzibą nr 47, 542 23 Mladé Buky, Republika Czeska

b. wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, z siedzibą Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Republika Czeska

d. Członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i okolicy, z.s.

e. Ewentualnie dostawca oprogramowania (software), usług i aplikacji, które w ramach przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wykorzystywane.

 

 1. Informujemy zarazem, że podmiotowi danych przysługują przede wszystkim następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w szczególności uzyskania od Administratora informacji, czy Wasze dane osobowe są czy też nie są przetwarzane, a jeśli tak, to:
   1. w jakim celu,
   2. kategorii odnośnych danych osobowych,
   3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,
   4. planowany okres, podczas którego dane osobowe będą przechowywane,
   5. czy istnieje prawo pozwalające domagania się od Administratora dokonania korekty lub wymazania danych osobowych, prawo wzniesienia sprzeciwu,
   6. prawo podania skargi w urzędzie nadzorczym,
   7. wszelkie dostępne informacje o dostarczycielowi danych osobowych, o ile nie zostały uzyskane od podmiotu danych,
   8. fakt, że ma miejsce automatyzowane decydowanie, z profilowaniem włącznie,
  2. prawo na wprowadzenie poprawek, ewentualnie uzupełnień,
  3. prawo do wykreślenia,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo złożenia zażalenia,
  7. prawo nie być przedmiotem automatyzowanego indywidualnego decydowania z prawnymi czy podobnymi skutkami, zawierające także profilowanie,
  8. prawo do podania skargi w urzędzie nadzorczym – patrz portal internetowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych na URL https://www.uoou.cz.

W przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora (dane kontaktowe patrz wyżej) lub do urzędu nadzorczego – patrz portal internetowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych na URL https://www.uoou.cz.

Search

maj 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

czerwiec 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Dospělí
0 Děti
Pets
Rozmiar
Cena
Sprzęt
Sprzęt Sprzęt
Search

maj 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Guests

ZAPYTANIE

V termínu:
Počet hostů:

 

Wyślij zapytanie