Ratownictwo górskie Benecko

Kontakt oddział Benecko 
tel.: +420 725 838 762

Kontakt centrala RG Karkonosze (Špindlerův Mlýn) 
tel.: +420 602 448 338 (nonstop)

Stacja Ratownictwa górskiego Benecko znajduje się przy górnej stacji wyciągu Kejnos (w kierunku do wyciągu HSK).

 

10 reguł FIS dotyczące zachowania się na trasach zjazdowych:

1. Uwzględnianie obecności innych narciarzy i snowboardzistów

  • Każda osoba uprawiająca sporty zimowe musi się zachowywać w taki sposób, by nie zagrażać innym osobom i aby nie wyrządzić im szkody.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie i panowanie nad prędkością

  • Każdy narciarz lub snowboardzista powinien kontrolować swoją prędkość i sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór toru jazdy

  • Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboardzistów znajdujących się przed nim

4. Wyprzedzanie

  • Narciarz lub snowboardzista może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardzistę z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście na wykonanie przez niego wszelkich manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku

  • Narciarz lub snowboardzista, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie

  • O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboardzista musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

  • Narciarz lub snowboardzista musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

  • Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras

9. Świadczenie pomocy

  • W razie wypadku każdy narciarz lub snowboardzista winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

  • Każdy narciarz, snowboardzista, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

Link do reguł FIS można znaleźć TUTAJ
Dalsze informacje na www.hscr.cz