Wizja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w okolicy, s.o.,

Stowarzyszenie jednostki prawnej i fizycznej działające w ruchu turystycznym, gmina Benecko oraz dalsze jednostki, które uświadamiają sobie potrzebę zrównoważonego rozwoju i rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w jego okolicy, jak też regionie turystycznym Karkonoszy. W celu wykonania tego celu Stowarzyszenie uzyskuje źródła i wspiera aktywności w zakresie ruchu turystycznego, które prowadzą do celowego (rozwoju zrównoważonego) wykorzystania bogactwa naturalnego i kulturalnego miejscowego regionu turystycznego.

Ze względu na korzystne położenie geograficzne miejscowego regionu turystycznego, ograniczone mozliwości wykorzystania źródeł naturalnych, technicznych, finansowych oraz ludzkich i w zgodzie z warunkami ochrony parku krajobrazowego (KRNAP) członkowie Stowarzyszenia wspierają poniższe cele i priorytety:

  1. czyste, przyjemne i spokojne środowisko dla wypoczynku i aktywności turystycznych,
  2. podstawowy image regionu „Napowietrzne łaźnie Benecko“,
  3. aktywności zimowe i letnie przyjazne dla środowiska,
  4. zadowoleni turyści, którzy będą chcieli wracać,
  5. efektywne wykorzystanie środków wkładanych przez członków Stowarzyszenia w celu ich preferencyjnej propagacji.

Grupą docelową turystów są przede wszystkim rodziny z dziećmi i seniorzy.