Vize sdružení

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, o.s.,

Sdružuje právnické a fyzické osoby činné v cestovním ruchu, obec Benecko a další subjekty, které si uvědomují potřebu trvalého udržení a rozvoje cestovního ruchu na Benecku a jeho okolí jakož i v turistickém regionu Krkonoše. Pro splnění tohoto účelu Sdružení získává zdroje a podporuje aktivity v oblasti cestovního ruchu, které vedou k účelnému (trvale udržitelnému) využívání přírodního a kulturního bohatství místního turistického regionu.

S ohledem na výhodné geografické umístění místního turistického regionu, omezené možnosti využívání přírodních, technických, finančních a lidských zdrojů a v souladu s  podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti (KRNAP) členové Sdružení podporují tyto cíle a priority:

  1. čisté, příjemné a klidné prostředí pro odpočinek i aktivní turistiku,
  2. základní image regionu „Vzdušné lázně Benecko“,
  3. zimní i letních aktivity šetrné k chráněné přírodě,
  4. spokojení turisté, kteří se budou rádi vracet,
  5. efektivní využívání prostředků vkládaných členy Sdružení za účelem jejich přednostní propagace.

Cílovou skupinou turistů jsou zejména rodiny s dětmi a senioři.